Chuyên gia sản xuất thiết bị thông tin tín hiệu Qlight

VN

  • Sản Phẩm
  • Về chúng tôi
  • Hỗ trợ khách hàng
  • Tin tức & Sự kiện
  • Liên hệ

Hỗ trợ khách hàng

Thông báo ngừng sản xuất sản phẩm

Chúng tôi luôn luôn cung cấp những sản phẩm chất lượng tốt hơn

Qlight ngừng sản xuất các sản phẩm sau để dành cho khách hàng những sản phẩm chất lượng tốt hơn. Tất cả các sản phẩm đã ngừng sử dụng sẽ được thay thế bằng các sản phẩm được nâng cấp, vì vậy vui lòng tham khảo thông tin về sản phẩm mới và nếu khách hàng có bất kỳ yêu cầu hay câu hỏi nào, xin vui lòng sử dụng danh mục "Câu hỏi thường gặp" trên wedsite hoặc liên hệ với các đại lý bán hàng của chúng tôi.

Bộ phận kinh doanh nước ngoài +82-51-620-4100
Số thứ tự Nhóm sản phẩm Số Model Ngày ngừng sản xuất Sản phẩm thay thế
1 Limit Switch SH8560-W-CR 2021-02-23 SH8560S-W-CR
2 Limit Switch QM-AF
2021-02-09
3 Warning Light S125PT 2012-12-31
4 Warning Light S100PSM/S125PSM 2019-12-11
5 Limit Switch QBOX-F
2020-06-22 QBOX-S
6 Warning Light ELV/ELR
2018-06-30 ELML
7 Limit Switch SH6560
2018-10-31 SH6560S-AL
8 Warning Light STA45SLM-110
2018-06-30
9 Special Specification QWSL/QWHL
2017-12-31 QML/QMHL
10 Special Specification QMFL/QMFHL
2018-02-01 QMFLN/QMFHLN
Contact Us

Liên hệ

Tin tức & Sự kiện