Chuyên gia sản xuất thiết bị thông tin tín hiệu Qlight

VN

 • Sản Phẩm
 • Về chúng tôi
 • Hỗ trợ khách hàng
 • Tin tức & Sự kiện
 • Liên hệ

Về chúng tôi

Giới thiệu trụ sở Qlight

Qlight Hàn Quốc-Qlight Co., Ltd.
Trụ sở chính ở Seoul

Trụ sở chính ở Seoul
 • Địa chỉ : Suite #1510, STX-V Tower, 128 Gasan digital 1-ro, Geumcheon-gu, Seoul, Korea
 • E-mail : qlightkr@qlight.com
 • Tel : +82-2-2679-6152 / Fax : +82-2-2679-6154

Nhà máy số 1 và phòng nghiên cứu

Nhà máy số 1 và phòng nghiên cứu
 • Địa chỉ : 185-25, Mukbang-ro, Sangdong-myeon, Gimhae-si, Gyeongsangnam-do, Korea
 • Tel : +82-55-328-1111 / Fax : +82-55-328-4064

Nhà máy số 2

Nhà máy số 2
 • Địa chỉ : 195, Mukbang-ro, Sangdong-myeon, Gimhae-si, Gyeongsangnam-do, Korea
 • Tel : +82-55-328-2600 / Fax : +82-55-328-4066

Nhà máy số 3

Nhà máy số 3
 • Địa chỉ : 185-14, Mukbang-ro, Sangdong-myeon, Gimhae-si, Gyeongsangnam-do, Korea
 • Tel : +82-55-328-4065 / Fax : +82-55-328-4066

Chi nhánh Busan, phòng kinh doanh nước ngoài

Chi nhánh Busan, phòng kinh doanh nước ngoài
 • Địa chỉ : 704, Nakdong-daero, Sasang-gu, Busan, Korea(Eomgung-Dong)
 • Chi nhánh Busan
 • E-mail : qlightkr@qlight.com
 • Tel : +82-51-245-0017 / Fax : +82-51-243-9826
 • Phòng kinh doanh nước ngoài
 • E-mail : trade@qlight.com
 • Tel : +82-51-620-4100 / Fax : +82-51-243-9826

Trung tâm đào tạo nhân lực

Trung tâm đào tạo nhân lực
 • Địa chỉ : 1371-3, Haenggok-ri, Samnangjin-eup, Miryang-si, Gyeongsangnam-do, Korea
 • Tel : +82-55-354-6688 / Fax : +82-55-354-8877

Tập đoàn Qlight Trung Quốc- công ty TNHH Điện tử Qlight Thượng Hải
(Shanghai Qlight Electronics Co., Ltd)
China Fabrik - Werk 1 / Vertriebssbüro (Shanghai)

Nhà máy Trung Quốc 1 (Thượng Hải)
 • Địa chỉ : #19, Nanda Road, Baoshan Area, Shanghai, China
 • E-mail : qlightcn@qlight.com
 • Tel : +86-21-6651-7106 / 7105 / 7103
 • Fax : +86-21-6315-3929

Nhà máy Trung Quốc- công ty TNHH Điện tử Qlight Qidong
(Qlight Elctronics(Qidong) Co., Ltd.)
Nhà máy Trung Quốc 2 (Qidong)

Nhà máy Trung Quốc 2 (Qidong)
 • Địa chỉ : #33, Haiyan Road, Qidong High-tech Industrial Development Zone, Qidong, Jiangsu Province, China
 • E-mail : qlightcn@qlight.com
 • Tel : +86-513-8384-9999 / Fax : +86-513-8384-9910

Qlight Hoa Kỳ-Qlight, Inc
Văn phòng đại diện ở Hoa Kỳ

Văn phòng đại diện ở Hoa Kỳ
 • Địa chỉ : 3003 N. 1st st, Suite# 341, CA 95134 USA
 • E-mail : sales@qlightusa.com
 • Tel : +1-408-519-5740 / Fax : +1-408-519-5739

Contact Us

Sản Phẩm

Liên hệ

Tin tức & Sự kiện