Chuyên gia sản xuất thiết bị thông tin tín hiệu Qlight

VN

  • Sản Phẩm
  • Về chúng tôi
  • Hỗ trợ khách hàng
  • Tin tức & Sự kiện
  • Liên hệ

Về chúng tôi

Mạng lưới toàn cầu

Các sản phẩm của Qlight được xuất khẩu ra 80 nước trên thế giới và đã được công nhận về trình độ kỹ thuật tiên tiến cũng như chất lượng dịch vụ khác biệt. Trong tương lai, chúng ta sẽ gặp Qlight ở nhiều quốc gia hơn nữa.

Mạng lưới toàn cầu
Qlight Global Networks
Trụ sở Địa chỉ Điện thoại Fax

Việt Nam
(Văn phòng đại diện tại Việt Nam)

Qlight Việt Nam

S202-15A15 Vinhome Smart City Taymo- Hanoi, Vietnam
www.qlight.com / www.qlight.com/vn

+84-24-6666-5593 +84-24-6666-5593

Hàn Quốc
(Trụ sở chính Hàn Quốc)

Trụ sở chính Qlight Hàn Quốc

128, Gasan digital 1-ro, Geumcheon-gu, Seoul, Korea
www.qlight.com

+82-2-2679-6152 +82-2-2679-6154

Hàn Quốc
(Nhà máy Hàn Quốc)

Nhà máy Qlight 1,2,3

185-25, Mukbang-ro, Sangdong-myeon, Gimhae-si, Gyeongsangnam-Do, Korea
www.qlight.com

+82-55-328-1111 +82-55-328-4066

Hàn Quốc
(Văn phòng ở Busan)

Chi nhánh Busan-kinh doanh nước ngoài

704, Nakdong-daero, Sasang-gu, Busan, Korea
www.qlight.com

+82-51-245-0017 +82-51-243-9826

Trung Quốc
(Công ty Qlight Trung Quốc)

Công ty TNHH Điện tử Qlight Thượng Hải

#19, Nanda Road, Baoshan Area, Shanghai, China
www.qlight.com / www.qlightcn.com

+86-21-6651-7100
+86-21-6651-7200
+86-21-6651-7106
+86-21-6315-3929

Trung Quốc
(Nhà máy Trung Quốc)

Công ty TNHH Điện tử Qlight Qidong

#33, Haiyan Road, Qidong High-tech Industrial Development Zone, Qidong, Jiangsu Province, China
www.qlight.com / www.qlightcn.com

+86-513-8384-9999 +86-513-8384-9910

Hoa Kỳ
(Văn phòng Hoa Kỳ)

Qlight Hoa Kỳ

3003 North First Street, Suite #341, San Jose, CA 95134 USA
www.qlight.com / www.qlightUSA.com

+1-408-519-5740 +1-408-519-5739

Nhật Bản
(Văn phòng đại diện)

Qlight Nhật Bản

31-2, Maesato-cho, Minami-ku, Yokohama, 232-0004, Japan
www.qlight.com / www.qlightjp.com

+81-45-271-8090 +81-45-245-0620
Contact Us

Liên hệ

Tin tức & Sự kiện