Chuyên gia sản xuất thiết bị thông tin tín hiệu Qlight

VN

  • Sản Phẩm
  • Về chúng tôi
  • Hỗ trợ khách hàng
  • Tin tức & Sự kiện
  • Liên hệ

Về chúng tôi

Triết lý kinh doanh và tầm nhìn

Tất cả nhân viên Qlight sẽ hình thành văn hóa doanh nghiệp đồng hành, thực hành quản lý đặt khách hàng là trung tâm hàng đầu và đạt được kết quả tốt nhất với tư cách là một công ty hàng đầu thông qua sự khác biệt và chuyên môn hóa trong lĩnh vực kinh doanh và sẽ trở thành một công ty tầm cỡ thế giới.

Toàn cầu hóa

Qlight rút ngắn thời gian giao hàng, cải thiện môi trường A/S, giảm chi phí và phát triển các sản phẩm phù hợp với môi trường công nghiệp địa phương bằng cách tối đa hóa hiệu quả quản lý thông qua phân chia sản xuất và kênh bán hàng quốc tế thông qua mạng lưới quản lý toàn cầu.

Quản lý theo định hướng khách hàng

Qlight nỗ lực hết sức để tăng gấp nhiều lần lợi ích khách hàng và hiệu quả công việc bằng cách cải tiến hệ thống dịch vụ và thực hiện quản lý theo định hướng khách hàng là trung tâm, cải thiện khả năng cạnh tranh của sản phẩm và đa dạng hóa các loại sản phẩm.

Sự khác biệt hóa

Thực hiện quản lý chi phí thấp, hiệu quả cao bằng cách tao nên sự khác biệt đặc biệt trong phương pháp thiết lập và thực thi chiến lược của các nhiệm vụ khác nhau như R & D, sản xuất, tiếp thị và hỗ trợ khách hàng.

Chuyên môn hóa

Để nâng cao hiệu quả công việc, chúng tôi đang phát triển thành một công ty hàng đầu đạt được hiệu suất tốt nhất trong lĩnh vực thiết bị thông tin tín hiệu bằng cách tập trung các chiến lược quản lý và khả năng R & D.

Đồng hành văn hóa doanh nghiệp

Công ty và nhân viên không ngừng nghiên cứu và thúc đẩy các chính sách phát triển sáng tạo, thúc đẩy phúc lợi, cải thiện cấu trúc truyền thông, chia sẻ tầm nhìn và động lực để thiết lập văn hóa doanh nghiệp chia sẻ theo đuổi mục tiêu chung với niềm đam mê hạnh phúc.

Chia sẻ kinh nghiệm quản lý

Chúng tôi thực hiện việc chia sẻ quản lý bằng cách chia sẻ lợi ích quản lý với xã hội. Đặc biệt, chúng tôi khuyến khích đối tượng trẻ phát triển kỹ năng rèn luyện học tập 1 cách tự chủ , tự định hướng tương lai, đồng thời xây dựng ước mơ và hy vọng bằng cách hỗ trợ, khuyến khích các hoạt động đọc sách cho trẻ.

Contact Us

Sản Phẩm

Liên hệ

Tin tức & Sự kiện