Q Series, Ø60~Ø125, 경광등/표시등, LED 경고등, LED 경광등-큐라이트

KR

  • 제품
  • 회사소개
  • 고객지원
  • 뉴스 & 이벤트
  • 구입문의
  • 패밀리사이트

표시등 & 전자혼

Q Series

Q60L 외경 60mm LED 점등/점멸 표시등
Q60LP 외경 60mm LED 점등/점멸 표시등
Q60LW 외경 60mm LED 점등/점멸 표시등
Q80L 외경 80mm LED 점등/점멸 표시등
Q80LP 외경 80mm LED 점등/점멸 표시등
Q80LW 외경 80mm LED 점등/점멸 표시등
Q100L 외경 100mm LED 점등/점멸 표시등
Q100LP 외경 100mm LED 점등/점멸 표시등
Q100LW 외경 100mm LED 점등/점멸 표시등
Q125L 외경 125mm LED 점등/점멸 표시등
Q125LP 외경 125mm LED 점등/점멸 표시등
Q125LW 외경 125mm LED 점등/점멸 표시등
QLTF LED 점멸 표시등

Q Series

제품사진 모델명 제품특징 전압 외형치수
(mm)
재질 보호등급 인증
Q60L Q60L LED 점등/점멸형
부저음 고정형
(Max. 80dB at 1m)
: 선택 사양
DC:12V~24V
AC:110V~220V
Lens Diameter : Ø60(Approx.)
Height : 100
렌즈-PC
몸체-ABS
IP65 CEUL(DC24V only)
Q60LP Q60LP LED 점등/점멸형
부저음 고정형
(Max. 80dB at 1m)
: 선택 사양
DC:12V~24V
AC:110V~220V
Lens Diameter : Ø60(Approx.)
Height : 334
렌즈-PC
몸체-ABS
Pole-Al
IP65 CEUL(DC24V only)
Q60LW Q60LW LED 점등/점멸형
부저음 고정형
(Max. 80dB at 1m)
: 선택 사양
DC:12V~24V
AC:110V~220V
Lens Diameter : Ø60(Approx.)
Height : 129
Depth : 107
렌즈-PC
몸체-ABS
Pole-PC
IP65 CEUL(DC24V only)
Q80L Q80L LED 점등/점멸형
부저음 고정형
(Max. 80dB at 1m)
: 선택 사양
DC:12V~24V
AC:110V~220V
Lens Diameter : Ø80(Approx.)
Height : 120
렌즈-PC
몸체-ABS
IP65 CEUL(DC24V only)
Q80LP Q80LP LED 점등/점멸형
부저음 고정형
(Max. 80dB at 1m)
: 선택 사양
DC:12V~24V
AC:110V~220V
Lens Diameter : Ø80(Approx.)
Height : 278
렌즈-PC
몸체-ABS
Pole-Al
IP65 CEUL(DC24V only)
Q80LW Q80LW LED 점등/점멸형
부저음 고정형
(Max. 80dB at 1m)
: 선택 사양
DC:12V~24V
AC:110V~220V
Lens Diameter : Ø80(Approx.)
Height : 157
Depth : 114
렌즈-PC
몸체-ABS
Pole-PC
IP65 CEUL(DC24V only)
Q100L Q100L LED 점등/점멸형
부저음 고정형
(Max. 80dB at 1m)
: 선택 사양
DC:12V~24V
AC:110V~220V
Lens Diameter : Ø100(Approx.)
Height : 136
렌즈-PC
몸체-ABS
IP65 CEUL(DC24V only)
Q100LP Q100LP LED 점등/점멸형
부저음 고정형
(Max. 80dB at 1m)
: 선택 사양
DC:12V~24V
AC:110V~220V
Lens Diameter : Ø100(Approx.)
Height : 294
렌즈-PC
몸체-ABS
Pole-Al
IP65 CEUL(DC24V only)
Q100LW Q100LW LED 점등/점멸형
부저음 고정형
(Max. 80dB at 1m)
: 선택 사양
DC:12V~24V
AC:110V~220V
Lens Diameter : Ø100(Approx.)
Height : 173
Depth : 121
렌즈-PC
몸체-ABS
Pole-PC
IP65 CEUL(DC24V only)
Q125L Q125L LED 점등/점멸형
부저음 고정형
(Max. 80dB at 1m)
: 선택 사양
DC:12V~24V
AC:110V~220V
Lens Diameter : Ø125(Approx.)
Height : 155
렌즈-PC
몸체-ABS
IP65 CEUL(DC24V only)
Q125LP Q125LP LED 점등/점멸형
부저음 고정형
(Max. 80dB at 1m)
: 선택 사양
DC:12V~24V
AC:110V~220V
Lens Diameter : Ø125(Approx.)
Height : 313
렌즈-PC
몸체-ABS
Pole-Al
IP65 CEUL(DC24V only)
Q125LW Q125LW LED 점등/점멸형
부저음 고정형
(Max. 80dB at 1m)
: 선택 사양
DC:12V~24V
AC:110V~220V
Lens Diameter : Ø125(Approx.)
Height : 192
Depth : 130
렌즈-PC
몸체-ABS
Pole-PC
IP65 CEUL(DC24V only)
QLTF QLTF LED 점멸형
DC:24V,12V~24V ㅁ110 x 52
Height : 47
그로브-AS
몸체-ABS
IP55 CE
Contact Us

뉴스 & 이벤트